1η Έκθεση Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κατηγορία
Design

dpsd-poster-35x50-06-rgb-small

29/6 έως 13/7

Στην Ελλάδα της κρίσης υπάρχουν φοιτητές που σχεδιάζουν τα προϊόντα του μέλλοντος, αναδεικνύοντας τη σημασία ενός τομέα που, ενώ στη χώρα μας παραμένει σχετικά άγνωστος, προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης και μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργούμε ένα περιβάλλον, συντονισμένο με τις εξελισσόμενες ανάγκες μας.

Για πρώτη φορά από την ίδρυση του, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση των Εργαστηρίων Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων, με στόχο να προβάλει την δουλειά που γίνεται στην Ερμούπολη της Σύρου όπου εδρεύει. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίλεκτες εργασίες, φοιτητριών και φοιτητών του τρίτου και του τέταρτου έτους, καθώς και διπλωματικές εργασίες με γνωστικό αντικείμενο την σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων. Παράλληλα θα εκτεθούν κι εργασίες οι οποίες εκπονήθηκαν σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες και ΜΚΟ, επιδεικνύοντας τη διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς.

Οι σχεδιαστικές προτάσεις καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών μαζικής παραγωγής, από λεμονοστύφτες και μικρά οικιακά αντικείμενα, έπιπλα, προϊόντα που φιλοξενούν ψηφιακή τεχνολογία, μέχρι και οχήματα.  Σε όλες τις περιπτώσεις, η μεθοδολογία σχεδίασης τοποθετεί τον χρήστη στο επίκεντρο, και δίνει έμφαση στην καινοτομία και την τεχνική αρτιότητα, ώστε τα προϊόντα αυτά να μπορούν να σταθούν σε μία ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.